apkforandroid.org > KrakenTV > KrakenTV 1.3.5

KrakenTV 1.3.5

KrakenTV 1.3.5

Download KrakenTV 1.3.5.apk app.krakentv.pw

GOOGLEID: app.krakentv.pw
Title: KrakenTV
Version: 1.3.5 | Looking For app.krakentv.pw Other Version Click Here
Code: 3
Dev:
Android Version: 4.1.x
Size: 31.47 MB
MD5: eb0225518e8adf70bf4e8ee626325268
Keyword: krakentv,entertainment,kraken
KrakenTV 1.3.5.apk named id app.krakentv.pw can find in krakentv,entertainment,kraken size for Download 1960311441 Support SDK 16 Android version 4.1.x.


Changes in 1.3.5 Version:
*Minor Bugs Fixed

app.krakentv.pw.apk More Info:
Fingerprint: DC:7E:F7:CA:6A:A3:B9:35:61:A4:65:CF:C1:EA:9A:BA:0F:22:E7:91
CN=Android, OU=Android, O=Google Inc., L=Mountain View, ST=California, C=US

Download KrakenTV 1.3.5.apk